TuEłk – portal lokalny

Portal lokalny o Twojej okolicy

Na kwietniowej sesji rady powiatu pruszkowskiego powrócono do tematu wiaduktu nad torami PKP, który miałby łączyć ulicę Grunwaldzką i ulicę Broniewskiego na pograniczu Pruszkowa i Piastowa. Przyjęto bowiem uchwałę o nazwie: „Opracowanie dokumentacji projektowej wiaduktu drogowego w rejonie 13+80 linii kolejowej 447 wraz z drogami dojazdowymi”. Już w 2017 roku władze powiatu deklarowały pokrycie 30% kosztów przygotowania dokumentacji, jednak jak do tej pory pieniądze nie zostały przekazane. Całość inwestycji ma natomiast zostać sfinansowana przez miasto Pruszków, miasto Piastów, powiat pruszkowski oraz PKP PLK. Ten ostatni podmiot zadeklarował sfinansowanie części prac – w pasie kolejowym, co jest ogromnym wsparciem dla samorządów.

Jak dotąd nie ustalono, kiedy miałaby się rozpocząć budowa. Z powstaniem wiaduktu wiąże się realizacja niezwykle kosztownej inwestycji na ulicy Broniewskiego (zjazd z wiaduktu). Panująca obecnie sytuacja uniemożliwia także sprawne przeprowadzenie przetargów. Budowa wiaduktu drogowego nad torami stoi zatem pod znakiem zapytania.