TuEłk – portal lokalny

Portal lokalny o Twojej okolicy

Potrzebna wiedza, a także sprawność fizyczna

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej poszukuje nowych osób do służby na granicy polsko-rosyjskiej. Z tego powodu przeprowadzono właśnie II etap postępowania kwalifikacyjnego dla osób, które chciałyby ubiegać się o pracę w tej formacji. Łącznie do wyzwania przystąpiło 34 osoby.

Wiedza i sprawność fizyczna to podstawa

Kandydaci do służby musieli wykazać się umiejętnościami w wielu dziedzinach. Na początek czekał na nich test z wiedzy ogólnej, a także z języka obcego. Kolejnym wyzwaniem był egzamin badający sprawność fizyczną. Z 34 kandydatów 25 osób otrzymało wynik pozytywny. Następnym krokiem jest badanie psychofizjologiczne i wariograf, choć niektórzy z wybranych już mają i ten etap za sobą. Po pozytywnym przejściu i tego wyzwania na kandydatów czeka szkolenie w jednym z ośrodków Straży Granicznej, po odbyciu którego złożą uroczyste ślubowanie i otrzymają odpowiedni stopień – kaprala, pierwszy w korpusie podoficerów – i zostaną wcieleni do służby w ochronie granicy polsko-rosyjskiej.