TuEłk – portal lokalny

Portal lokalny o Twojej okolicy

Sprawdź

Radny Adam Dobkowski wystąpił z zapytaniem odnośnie nowych tras rowerowych. Otrzymał informację, że miasto planuje budowę ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Ełk od ulicy Suwalskiej do ulicy Norwida. Taka ścieżka połączy istniejący ciąg od szpitala wojskowego do ul. Kilińskiego, a dalej do promenady ełckiej.  Ścieżka ma być elementem subregionalnego szlaku rowerowego EGO. 

http://tuelk.pl/Slli.html

Ile pieniędzy zostało przeznaczone na inwestycje?

LEbk.jpg

Na utworzenie tego projektu zostały wstępnie zarezerwowane pieniądze. Pochodzą one ze wsparcia unijnego na lata 2021-2027, jednak trzeba poczekać na zatwierdzenie programu przez Komisję Europejską. W budżecie Ełku znalazło się miejsce na opracowanie dokumentacji technicznej tego fragmentu ścieżki. 

Miasto nie planuje kolejnych inwestycji związanych z drugą ścieżką rowerową, w okolicy szpitala Pro – Medica. Jest to związane z tym, że budowa ścieżki wzdłuż linii brzegowej jeziora w kierunku szpitala zbyt ingerowałaby w obszar jeziora oraz tereny prywatne. Dlatego zależy im na alternatywie, jaką jest wybudowanie ścieżki w stronę  ul. Św. Wojciecha, ul. Baranki oraz Św. M. M. Kolbe.