TuEłk – portal lokalny

Portal lokalny o Twojej okolicy

Od 21 do 28 lutego 2020 roku potrwa Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Każdy zainteresowany otrzymaniem pomocy czy też porady w swojej sprawie będzie mógł się wówczas zwrócić do wyznaczonych placówek i instytucji pomocowych. Akcję aktywnie wesprą: asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci oraz inni specjaliści. Osoby te będą pełnić dyżury w gmachu Sądu Rejonowego w Ełku przy ulicy Małeckich 4 na III piętrze w pokoju numer 309. Opublikowano już grafik, określający godziny, w których poszczególni specjaliści będą dostępni dla petentów. Po pomoc czy też poradę mogą zwracać się wszyscy, których dotyczy problem przemocy i przestępstw. Cała akcja ma zaś zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw i pokazać, że istnieją różne ścieżki uzyskania pomocy w trudnej życiowej sytuacji. Przypominamy również, że całodobowo działa Komenda Powiatowa Policji w Ełku, udzielając pokrzywdzonym pomocy oraz informacji, a także na bieżąco przyjmując zawiadomienia.